به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه وضعیت بنیادی و تکنیکالی مثبت خود در روند صعودی قرار و پتانسیل بازدهی دو رقمی خوبی را داراست