تولیدات شرکت شامل انواع بطری‌های دارویی و غیر دارویی می‌باشد که طی نیمه اول سال جاری شرکت موفق به فروش ٢٩٨٨٣ تن از محصولات شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایش ٩٩ درصدی در فروش را نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل .........