در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک ساختار ۵ موجی صعودی است. موج ١ از بدو عرضه تا حوالی ١٠٠٠ تومان پیش رفت. در ادامه شاهد...