در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک ساختار ۵ موجی صعودی است. موج ١ از بدو عرضه تا حوالی ١٠٠٠ تومان پیش رفت. در ادامه شاهد...

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) :

 

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک ساختار 5 موجی صعودی است. موج 1 از بدو عرضه تا حوالی 1000 تومان پیش رفت. در ادامه شاهد اصلاح قیمت در قالب موج 2 بودیم. سپس موج 3 باعث پیشروی قیمت تا سطح 3400 - 3500 تومان شد. هم اکنون قیمت در حال تکمیل موج 4 اصلاحی است که به نظر می رسد این موج با ساختار یک مثلث همگرا شکل خواهد گرفت. رنج قیمتی 2600 - 2800 تومان سطح کم ریسکی برای خرید ارزیابی می شود. حد ضرر این تحلیل روی 2200 تومان قرار دارد. انتظار داریم به مرور قیمت سقف جدیدی را در نمودار ثبت کند.