در نمودار روزانه و در چارچوب زمانی روزانه نوسانات سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان ، شاهد واکنش قیمت به یک خط روند صعودی هستیم. در حال حاضر قیمت برای ...