بازارهای کالایی میل به بهبود دارند اگرچه این بهبود را نمی‌توان برای هر بازار یکسان ارزیابی کرد. بازار پتروشیمی‌ها بعد از رشد جدی حجم معاملات در هفته گذشته اندکی عقب‌گرد داشت ولی اعلام افزایشی قیمت‌های پایه برای روز جاری می‌تواند محرک جدیدی برای این بازار محسوب شده که ساده‌ترین خروجی آن مقاومت در برابر کاهش نرخ است... در بازار فولاد هم بعد از مدت‌ها رشد قیمت‌ها و ابهامات مختلف ، شاهد آرامش نرخ هستیم گویی این بازار در برابر کاهش قیمت‌ها تاکنون مقاومت کرده و تلاش دارد تا خود را در این سطح قیمتی تثبیت کند گویی بازار فولاد در فاز کف سازی قرار گرفته است...