در چارچوب زمانی روزانه و در نمودار تعدیل شده ، قیمت سهم از ابتدای سال تا کنون در یک کانال صعودی و با شیب ملایم در حال نوسان بوده است. در این بازه زمانی قیمت ...