طی شش ماهه نخست سال جاری میزان تولیدات شرکت ٣٣٠١ تن انواع محصولات بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٢٨١٢ تن محصول، افزایش ١٧.۴ درصدی در تولید داشته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی شرکت، فروش طی شش ماهه نخست سال جاری ٣٠۵٣ تن محصول بوده که ........