تولیدات شرکت طی ٧ ماهه سال جاری شامل ١۵٨٧١٧ تن پلی‌پروپیلن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١١ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز طی این دوره نسبت به دوره مشابه مقدار فروش ١۴ درصد افزایش یافته که با افزایش ٩۵ درصدی در میانگین نرخ فروش طی این دوره، درآمد حاصل از فروش محصولات .......