طی ٧ ماهه سال جاری همچنین تولیدات شرکت ١۴۴۶٣٨٧ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۴ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین مقدار فروش ٩ درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است که با افزایش........