طی معاملات امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با توجه به اصلاحات اخیر و جذاب شدن قیمت‌ها برای خرید، شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادها و به ویژه نمادهای کوچک بودیم چنانکه شاخص در همان ابتدای معاملات روندی صعودی به خود گرفت که تا انتهای بازار ادامه داشت و........