طی دوره ۶ ماهه نخست سال جاری فروش شرکت بالغ بر ١٧٩٨٩٠ دستگاه انواع محصولات بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش یک درصدی در فروش را نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره میانگین نرخ فروش محصولات نسبت به دوره مشابه ١٧٣ درصد افزایش یافته است که ......