طی معاملات امروز در بازار شاهد نوساناتی در شاخص بودیم. چنانکه معاملات در ابتدا در بازه‌های منفی آغاز شد و شخص روندی نزولی به خود گرفت و تا ٣٠١٧۶٣.٠۶ واحد سقوط کرد. اما با افزایش تقاضا در برخی نمادها و گروه‌ها روند شاخص نیز تغییر کرد و ......