در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، از منظر تئوری امواج الیوت ، بنظر می رسد که قیمت در حال تکمیل ساختار اصلاحی زیگزاگ می باشد...