طی ٩ ماهه سال جاری فروش شرکت ٣٧۶٧۵ تن انواع محصولات بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٣٢ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره میانگین نرخ فروش محصولات ١٠٣ درصد افزایش یافته است که .......