طی اردیبهشت ماه نماد دی مربوط به بانک دی پس از ۶٣ روز توقف در معاملات در بازاری کاهشی بازگشایی گردید و با روند مثبت و خلاف جهت بازار حرکت خود را آغاز نمود ولی بلافاصله در روز معاملات بعد با روند بازار همراه و روند نزولی در پیش گرفت. این روند نزولی حتی.........