در حال حاضر ایران‌خودرو از بزرگ‌ترین تولید کنندگان داخلی و همین‌طور جهانی می‌باشد. سهم این شرکت از بازار داخلی در حدود ۴٨ تا ۵٠ درصد می‌باشد که بیشترین سهم در گروه خودرو سواری در بین تولید کنندگان بوده است. همچنین از نظر تعداد تولید و فروش در مقایسه با تولید کنندگان جهانی این شرکت .......