طی معاملات روز چهارشنبه بازار همان‌طور که انتظار می‌رفت در ابتدای معاملات متأثر از صف‌های خرید ایجاد شده در نمادهای کوچک، شاخص روند صعودی تندی را طی نمود و تا ٣٠٧٢٩١.۴٨ واحد صعود کرد. ولی با افزایش معاملات در بازار و در گروه‌هایی همچون فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی و .........