روز متعادل؛ کمی تا قسمتی خوب بورس انرژی حرکت بازار فولاد به سمت تثبیت قیمت‌ ها کالایی‌ ها روزهای خوب خود را رها نمی‌ کنند. حتی اگر رونق بازارها اندکی پس و پیش شود، بورس انرژی از هم‌ اکنون خود را برای رقابت با رکورد تاریخی خود آماده می‌ کند. تا این‌ جای کار دومین رکورد تاریخی ماهانه در بازار فیزیکی بورس انرژی ثبت شده است و باید منتظر یک رکورشکنی جدید باشیم...