طی ٧ ماهه سال جاری تولیدات شرکت ٢٣٢۴ تن انواع محصولات سبک، سنگین و نیمه سنگین و همچنین محصولات جدید شرکت بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٣۴ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال افزایش فروش نسبت به دوره مشابه تنها ٢٠ درصد بوده که به همراه افزایش.......