طی ١١ ماهه سال جاری تولیدات شرکت ۵۶۴٨٢ تن انواع محصولات بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ١٢ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. طی دوره مذکور همچنین شرکت از محل فروش ٩٧ درصد از این تولیدات، درآمد ٣٨۴٠۶۶٩ میلیون ریالی کسب نموده است که ........