فروش شرکت طی شش ماهه نخست سال جاری ٢٢۵۶١٨ تن انواع محصولات مهندسی، ساختمانی و آلیاژی بوده که ١۴ درصد از آن به صورت صادراتی و مابقی به صورت داخلی بوده است. همچنین طی این دوره مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش ١٠ درصدی داشته است. طی دوره مذکور ........