ادامه رشد نرخ فولاد، بدون توقف گویی برخی از محصولات در بازار فولاد عجله بیشتری برای رشد نرخ داشته و برخی دیگر آرامش قیمت‌ ها و یا رفت و برگشت نرخ را ترجیح می‌ دهند. فولاد هنوز یکه‌ تاز بازارهای کالایی است و حتی...