طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت با افزایش تقاضا در نمادهای کوچک بازار و در نتیجه روند صعودی شاخص در ساعات ابتدایی معاملات، شاهد مثبت شدن جو بازار و در نتیجه افزایش بیشتر در تقاضا بودیم چنانکه برخی گروه‌ها همچون ......