از محصولات شرکت آهن اسفنجی و شمش بیلت می‌باشد که طی ٧ ماهه سال جاری شرکت موفق به تولید ١۵۶٧٩٨١ تن از محصولات شده که در مقایسه با میزان تولیدات در دوره مشابه سال قبل، افزایش ٧ درصدی را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین مقدار فروش در مقایسه با دوره مشابه افزایش بیشتر و ١٠ درصدی داشته است که با افزایش......