طی معاملات امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت بدلیل افزایش عرضه در ساعات پایانی روز معاملاتی قبل، در ابتدای بازار با وجود رشد اندک شاخص، شاهد افزایش عرضه در بیشتر نمادها بودیم چنانکه در همان ساعت ابتدایی شاهد روند نزولی شاخص بودیم که.........