چشم آتی محصولات کشاورزی در بورس کالا هم به رنگ سبز روشن شد! اوضاع این روزهای فولاد؟ شرایطی، به ز حال سایر بازارهای کالایی... بازارهای کالایی به سمت رشد نرخ متمایل شده‌ اند. اگر چه هنوز هم می‌ توان گفت، که رشد قیمت‌ ها در بازار فولاد وارد سومین هفته خود شده است، این مهم موجب شده تا...