بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را تحت تاثیر اخبار مثبت از ناحیه تجدید ارزیابی خودروسازان جاده مخصوص و همچنین برخی اخبار ریز و درشت اقتصادی با افزایش تقاضا و حرکت رو به جلو آغاز کرد. در این میان تحرکات مثبت در نماد بانک پاسارگاد و برخی از نمادهای مورد توجه دیگر در بهبود بازار و رشد بیش از یک هزار و ۵٠٠ واحدی شاخص موثر بود اما بطور کلی در قیمت‌های مثبت فشار عرضه بالا بود و حجم ...