چهره قیمتی جذاب فولاد؛ شنبه آرام بورس انرژی هنوز فولاد یکه‌ تاز بازارهای کالایی است و رشد قیمت ‌ها را به صورت مستمر شاهد هستیم. این روند البته با...