تولیدات شرکت طی ٧ماهه سال جاری شامل ١٠۶٢۵ تن انواع محصولات چدنی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٢٩ درصدی در میزان تولیدات داشته است. همچنین در بخش فروش کاهش بیشتر و ٣٢ درصدی بوده است. با این حال .......