طی معاملات امروز بازار همان‌طور که انتظار می‌رفت و با توجه به افزایش عرضه‌ها در ساعات پایانی معاملات روز گذشته، شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار و روند نزولی قیمت‌ها و شاخص بودیم . چنانکه شاخص کل در همان ساعات ابتدایی روندی نزولی گرفت و تا پایان بازار ......