روز خوب بورس انرژی حرکت فولاد بر مدار افزایش نرخ فولاد همچنان در مدار افزایش قیمت است. همین خبر را می ‌توان برای چند روز اخیر، مهم ترین رخداد در بازارهای کالایی به شمار آورد، آن‌ هم در وضعیتی که تاکنون این روند افزایشی متوقف نشده است. آن ‌هم پس از زمانی نزدیک به...