طی معاملات امروز شاهد نوساناتی در شاخص بودیم چنانکه در ابتدای بازار با افزایش عرضه‌ها، شاهد روند نزولی شاخص تا ٣٠٨١٨٨.٠٨ واحد بودیم. ولی در این روند با افزایش فشار تقاضا در نمادهای کوچک بازار تغییر نمود و شاخص کل روندی صعودی را طی نمود و ......