حضور موفق زعفران در بورس کالا و روند افزایشی نرخ فولاد در بازار افزایش نرخی که در بازار فولاد بین ١٠ تا ١۵ تومان هم به ثبت رسیده بود، امروز کمتر شد و به نزدیکی به ۵ تومان کاهش یافته. هنوز هم بهای...