طی دوره شش ماهه نخست سال جاری فروش شرکت شامل ١٢۶٩٧١٧٩٩۴ عدد انواع قرص و دراژه، تیوپ پماد و کرم و قطره می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٨ درصدی در فروش را نشان می‌دهد. همچنین طی دوره مذکور میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه ۵٢ درصد افزایش یافته است که ............