معاملات آخرین روز کاری هفته با فشار نسبی عرضه آغاز شد و به دلیل ضعف طرف خریدار شاهد افت قیمت در اکثر نمادها بودیم اما نبود فروشنده جدی در بازار (ناشی از افت جدی قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر) و تحرکات مثبت به روی برخی از نمادهای مورد توجه موجب شد تا به مرور روند عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و اکثر نمادها ضمن برقراری تعادل در سطوحی بالاتر از قیمت‌های پایانی قرار بگیرند. از طرف دیگر به این نکته باید اشاره داشت که با رسیدن گزارش‌های میان دوره‌ای کف قیمت در بسیاری از نمادها بسته شده است. در واقع سودهای اعلامی از قیمت روی تابلو بزرگان بازار حمایت می‌کند. در بین نمادها و صنایع کوچکتر شرایط متفاوت است. برخی از شرکت‌ها حباب قیمتی دارند اما این وضعیت برای کلیه نمادها صادق و یکسان نیست و با اصلاح اخیر، قیمت در بسیاری از نمادها جذاب شده است. در طرف دیگر جدی شدن بحث ...