شاید کمی نزدیک! اوضاع در بازارهای کالایی گویا با رنگ و بوی جذابی در حرکت است و شاید رکود نسبی در بازارها قرار است، سپری شود. بازار فولاد با شتاب بیشتری در مسیر رشد قیمت ‌ها حرکت کرده و بازار پتروشیمی‌ ها نیز هنوز در برابر افت قیمت‌ ها و یا حتی افت حجم معاملات در بورس کالا مقاومت می‌ کند...