در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته شرایط بهتری را تجربه کرد. عواملی نظیر قرار گرفتن شاخص در مرز روانی ٣٠٠ هزار واحدی، افت ٢٠ درصدی شاخص هم‌وزن طی ١٠ روز کاری، رسیدن گزارش ۶ ماهه مناسب در نمادهایی نظیر فملی، وپاسار، دامین، غبشهر و برخی از نمادهای دیگر، جدی شدن موافقت سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌هایی که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار دارند، مصاحبه برخی از افرادی تاثیرگذار بورسی و قرار گرفتن ...