بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی شهریور ماه، تولیدات شمش سرب و روی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به عنوان محصولات اصلی شرکت ٢٣ درصد رشد داشته است. همچنین در بخش فروش با افزایش تقاضا در بازار، مقدار فروش رشد بیشتر و ۶٧ درصدی را تجربه نموده است چنانکه.........