محصولات شرکت شامل انواع محصولات سبک ساختمانی و همچنین محصولات میانی همچون آهن اسفنجی و شمش فولادی می‌باشد که طی نیمه اول سال جاری شرکت ١۶١٢۵٠٠ تن از انواع این محصولات را تولید نموده است. همچنین طی این دوره درآمد حاصل از فروش محصولات ٢١٧٨٨۶١۶ میلیون ریال بوده است که .........