طی معاملات امروز بازار با افزایش عرضه‌های ایجاد شده در روزهای معاملاتی قبل، شاهد روند نزولی شاخص در ابتدای معاملات بودیم تا جایی که شاخص تا ٢٩٩٨٨٠.٠۵ واحد سقوط کرد ولی این روند در شاخص کل چندان ادامه نداشت و......