جرقه هایی در بازار فولاد و دیگر هیچ به مرور زمان شاهد هستیم، که مقاومت‌ ها در برابر افت نرخ افزایش یافته که این شرایط برای هفته جاری می‌ تواند عمیق‌ تر شود. بازار فولاد هم با ثبات بود و...