مانند آنچه در صنعت خودروسازی عموما مشاهده می شود و این بدهی می تواند همراه با هزینه های دیرکرد (مالی) باشد لذا کنترل این اقلام نباید نادیده گرفته شود...

بورس 24 : صورت های مالی دارای اجزای مختلفی ست که مهم ترین آن ها ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سرمایه نام دارند.

ترازنامه: معادله ای در حسابداری وجود دارد که طبق آن دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام (سرمایه)

ترازنامه خلاصه تمام اقلام این معادله را در خود جای داده است و شرکت از روز ابتدای تاسیس تا روز جاری تمام اطلاعات را در آن گنجانده است.

مهم ترین اقلام دارایی عبارتند از:

وجوه نقد؛ شامل اسکناس و پول که از محل فروش یا ارائه خدمات نزد بانک نگهداری می شود

اسناد و حساب های دریافتنی؛ شامل چک ، سفته و سایر حساب هایی است که شرکت یا واحد تجاری در ازای خدمات یا فروش دریافت می کند و وجوه غیر نقد حاصل از فروش نسیه را در این سرفصل قرار می دهند.

پیش پرداخت؛ شامل مبالغی ست که واحد تجاری پرداخت کرده اما چون اصل مبادله کالا یا خدمات در آینده صورت می گیرد تا زمان قطعی شدن معامله جز دارایی ها تلقی خواهد شد.

زمین و ساختمان؛ از جمله مهم ترین دارایی های یک واحد تجاری هستند و عموما باید در فرآیند عملیاتی شرکت نقش موثری داشته باشند.

اثاثیه و تجهیزات؛ به عنوان ملزومات یک واحد تجاری دسته بندی می شوند در عین حال عمر نه چندان طولانی دارند و انواع ابزار و تجهیزات اداری را می توان در این بخش قرار داد.

بدهی ها نیز می تواند به دسته های زیر تقسیم شوند:

اسناد و حساب های پرداختنی؛ در شرکت های تولیدی نقش مهمی دارند چرا که نشان دهنده بدهی های مهمی در جریان ساخت هستند و عموما شرکت ها سعی دارند بخشی از مواد اولیه خریداری شده را به صورت غیر نقد تسویه کنند که در نتیجه این اقلام از بدهی می تواند افزایش یابد.

تسهیلات و وام های کوتاه مدت و بلند مدت؛ منبع مالی مهمی برای شرکت ها به حساب می آیند و می تواند برای شرکت ها در قالب وام ریالی یا ارزی در ترازنامه ظهور کنند.

پیش دریافت؛ زمانی در ترازنامه اهمیت می یابد که برای شرکت ها دریافت وجه در زمان حال و تحویل کالا در آینده اهمیت یابد مانند آنچه در صنعت خودروسازی عموما مشاهده می شود و این بدهی می تواند همراه با هزینه های دیرکرد (مالی) باشد لذا کنترل این اقلام نباید نادیده گرفته شود.