محصولات شرکت در ۴گروه اصلی قرص‌ها، کپسول‌ها، آمپول‌ها و سنگ دسته‌بندی می‌شوند. طی شش ماهه نخست سال جاری تولیدات شرکت شامل ٢٢٩۴٢٠٧۵۵ عدد انواع محصولات می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٢٠ درصدی داشته است. همچنین طی این دوره درآمد فروش.......