هفته آینده چه می شود؟ هفته‌ ای نه چندان جذاب برای بازارهای کالایی به سر رسید. آن هم با تعطیلات ابتدای هفته آینده. بسیاری از اهالی بازار هم در سفرهای زیارتی هستند و استان‌ های غربی کشور و هم‌ مرز با عراق هم با کاهش حجم فعالیت‌ ها رو به‌ رو شده‌ اند. اگر چه عقب‌ افتادگی تقاضای این چند روز یکی دو هفته دیگر به بازارها باز می‌ گردد و صادرات مجدداً رونق می‌ گیرد. این وضعیت در کنار روند کاهشی قیمت‌ ها برای بازارهای فلزی در جهان با...