شرکت ذغال سنگ نگین طبس با سابقه موفق ١٧ ساله در تولید ذغال سنگ خام کک شو، به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ کشور در سال ١٣٩۵ حدود ١٠ درصد تولید کشور را محقق نموده است. این شرکت طی دوره فعالیت خود ........