طی معاملات امروز شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار و صف‌های فروش در اکثر نمادها متأثر از صف‌های فروش در ساعات پایانی معاملات روز قبل بودیم. طی بازار امروز در همان مرحله پیش گشایش بسیاری از نمادهای کوچک بازار با صف‌های فروش مواجه شدند و .........