تب قیمت مسکن اگر چه در تهران مقداری کاهش پیدا کرده اما خانه های نقلی هنوز داغ ترین آپارتمان ها در بازار معاملات ملک هستند... ماه گذشته بیشترین رشد قیمت مسکن برای واحدهای مسکونی ۴٠ تا ۶٠ مترمربع به ثبت رسید. این گروه متراژی از واحدهای مسکونی در بازار مسکن شهر تهران در شهریور امسال با افزایش قیمت ٧۵ درصدی روبرو شد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران در شهریور امسال ۵٧ درصد نسبت به شهریور پارسال افزایش پیدا کرد. بنابراین مشخص می شود رشد قیمت خانه های نقلی بیشتر از سایر واحدهای مسکونی بوده است...

بورس 24 : تب قیمت مسکن اگر چه در تهران مقداری کاهش پیدا کرده اما خانه های نقلی هنوز داغ ترین آپارتمان ها در بازار معاملات ملک هستند.

ماه گذشته بیشترین رشد قیمت مسکن برای واحدهای مسکونی 40 تا 60 مترمربع به ثبت رسید. این گروه متراژی از واحدهای مسکونی در بازار مسکن شهر تهران در شهریور امسال با افزایش قیمت 75 درصدی روبرو شد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران در شهریور امسال 57 درصد نسبت به شهریور پارسال افزایش پیدا کرد. بنابراین مشخص می شود رشد قیمت خانه های نقلی بیشتر از سایر واحدهای مسکونی بوده است.

مثلا در همین فاصله زمانی قیمت خانه های 60 تا 80 مترمربعی 54 درصد افزایش پیدا کرد. اما کمترین رشد قیمت مسکن در بین انواع گروه های متراژی مربوط به خانه های 140 تا 160 متر مربعی بوده است.مساحت 140 تا 160 مترمربع خانه هایی با سه اتاق برای خانوارهای بیش از یک فرزند را تشکیل می دهد. این خانه ها در حال حاضر با کمترین نرخ رشد قیمت همراه هستند.

معنای این وضعیت آن است که خانوارهای دهک متوسط رو به بالا در بازار خرید مسکن کمترین حضور را دارند.

نرخ رشد قیمت ها نشان می دهد تقاضای حداقلی در بازار مسکن مربوط به خانه های متراژ بزرگ است و همین نبود تقاضای خرید باعث شده قیمت این واحدهای مسکونی از کمترین رشد برخوردار باشد.حتی قیمت واحدهای مسکونی با مساحت بیش از 200 مترمربع نیز در شهریور امسال تنها 48 درصد نسبت به شهریور پارسال افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت از رشد قیمت میانگین شهر هم کمتر است.

اکنون با نگاه به نحوه رشد قیمت مسکن در گروه های متراژی می توان روند رشد قیمت در مناطق تهران را تجزیه و تحلیل کرد.

در شهریور امسال قیمت آپارتمان های منطقه یک بیش از 10 درصد نسبت به مرداد کاهش یافت. افت 10 درصدی قیمت ظرف یک ماه، اتفاقی عجیب و باورنکردنی است اما رخ داده است.این کاهش شدید قیمت متاثر از همان نبود تقاضا است. عمده واحدهای مسکونی متراژ بزرگ با مساحت سه رقمی در منطقه یک تهران قرار دارد.

توزیع تعداد واحدهای مسکونی بر حسب سطح زیربنای واحد مسکونی در شهریور امسال نشان می دهد بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی با زیربنای 40 تا 60 مترمربع به میزان 27 درصد انجام و در بنگاه های املاک مبایعه نامه مربوط به آن امضا شده است. واحدهای با زیربنای 60 تا 80 مترمربع و 80 تا 100 و 100 تا 120 مترمربع نیز به ترتیب با سهم های 26 درصد و 18 درصد و 12 درصد در رده های بعدی قرار دارند و کمترین تعداد معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای 180 تا 200 مترمربع و با سهم یک درصد بوده است.

در حال حاضر بیش از نیمی از معاملات خرید مسکن در تهران به واحدهای مسکونی با زیربنای 40 تا 80 مترمربع اختصاص دارد.همین سهم بالای خرید در بازار خانه های کوچک و میان متراژ، رشد قیمت شدید این خانه ها در مقایسه با سایر گروه های مساحتی را توجیه می کند.

ماه گذشته در عین حال بیشترین میزان کاهش در رشد معاملات خرید مسکن به واحدهای با مساحت 140 تا 160 مترمربع اختصاص داشت.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش آنها نیز حکایت از آن دارد که بیشترین تعداد معاملات خرید خانه مربوط به واحدهای مسکونی با ارزش 300 تا 350 میلیون تومان اختصاص دارد. سهم این گروه قیمتی حدود 6 درصد از کل معاملات است. بعد از آن، واحدهای با قیمت کل 400 تا 450 میلیون تومان سهم 5 درصدی را دارند. با این سهم های بالا از فروش آپارتمان های با قیمت زیر نیم میلیارد تومان می توان حدس زد خرید خانه های سالخورده در ماه گذشته رشد زیادی داشته است. به بیان دیگر خانه هایی با قیمت میانگین کمتر از 10 میلیون تومان در مترمربع و همچنین مساحت کمتر از 60 مترمربع در ماه گذشته از فروش بالایی برخوردار بوده است.

10 درصد از خانه هایی که در تهران طی تابستان امسال فروخته شده‌، قیمت هر مترمربع آن ها کمتر از 6 میلیون تومان بوده است.همچنین 17 درصد از کل خانه هایی که در تهران در ماه گذشته به فروش رفته قیمتی کمتر از 7 میلیون تومان در هر مترمربع داشته است.

متوسط قیمت مسکن در تهران به 12 میلیون و 700 هزار تومان بازگشته است. قیمت میانگین در تیر ماه به نزدیک 14 میلیون تومان در مترمربع رسیده بود.