از تولیدات شرکت راد، بیلت و ورق‌های آلومینیومی می‌باشد که طی نیمه نخست سال جاری شرکت ٢١٠٢ تن از انواع این محصولات را تولید نموده و از محل فروش ٩٨ درصد از این تولیدات درآمد ٣٧۵۵٩۴ میلیون ریالی برای شرکت محقق شده که ......