این سطح که محدوده جذابی برای خریداران به حساب می آید، می تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند اما با این حال معاملات پله ای برای سهامدارانی که با بررسی های دقیق تر اقدام به ورود به سهم می نمایند، می تواند جذاب باشد ...